دانلود فایل فتوشاپ لایه باز ست تبلیغاتی مشاوره کنکور | نمونه 3

محصول استاندارد
محصول بررسی شده
کاملا لایه باز
طراح ایرانی
بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
1 فروش
25,000 تومان

دانلود فایل فتوشاپ لایه باز ست تبلیغاتی انتخاب رشته کنکور | نمونه 2

محصول استاندارد
محصول بررسی شده
کاملا لایه باز
طراح ایرانی
بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
0 فروش
25,000 تومان

دانلود فایل فتوشاپ لایه باز ست تبلیغاتی مشاور کنکور | نمونه 1

محصول استاندارد
محصول بررسی شده
کاملا لایه باز
طراح ایرانی
بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
0 فروش
25,000 تومان

ست تبلیغاتی خدمت جدیدی از طرحاتو می باشد، که در ایجاد کمپین تبلیغاتی یا تکمیل آن بسیار کمک کننده است. ست تبلیغاتی ارائه شده شامل یک نمونه طرح تراکت چاپی جهت پخش درون شهری و دو نمونه طرح جهت پخش در پست ها و استوری اینستاگرام، تلگرام و سایر ابزارها و شبکه های اجتماعی قابل استفاده است.