جستجو در محصولات
دسته بندی محصولات

طـرح مـورد نـظرتو پـیـدا نـکـردی؟

ما می تونیم طرح اختصاصی خودتو آماده کنیم

آگهی تسلیت و ترحیم برگه ای چاپی است که جهت عرض تسلیت به خانواده متوفی بکار برده می شود. نمونه های ارائه شده جهت چاپ رنگی و سیاه سفید طراحی شده اند. در صورت تمایل می توانید با سفارش طراحی آگهی عرض تسلیت طرح اختصاصی خود را با متن و محتوای پیشفرض یا اختصاصی برای عرض تسلیت به همکار ، تسلیت فوت پدر و مادر ، تسلیت فوت عمو ، تسلیت فوت برادر و خواهر ، تسلیت فوت مادربزرگ و پدربزرگ و… داشته باشید.