دانلود فایل فتوشاپ لایه باز طرح آگهی تسلیت فوت برادر | نمونه 6

محصول استاندارد
محصول بررسی شده
کاملا لایه باز
طراح ایرانی
بدون امتیاز 0 رای
7,000 تومان
0 فروش
7,000 تومان

دانلود فایل فتوشاپ لایه باز طرح آگهی تسلیت فوت عمو | نمونه 5

محصول استاندارد
محصول بررسی شده
کاملا لایه باز
طراح ایرانی
بدون امتیاز 0 رای
6,000 تومان
0 فروش
6,000 تومان

دانلود فایل فتوشاپ لایه باز طرح آگهی تسلیت فوت مادر | نمونه 4

محصول استاندارد
محصول بررسی شده
کاملا لایه باز
طراح ایرانی
بدون امتیاز 0 رای
6,000 تومان
0 فروش
6,000 تومان

دانلود فایل فتوشاپ لایه باز طرح آگهی تسلیت فوت پدر | نمونه 1

محصول استاندارد
محصول بررسی شده
کاملا لایه باز
طراح ایرانی
بدون امتیاز 0 رای
6,000 تومان
0 فروش
6,000 تومان

دانلود فایل فتوشاپ لایه باز طرح آگهی تسلیت فوت | نمونه 2

محصول استاندارد
محصول بررسی شده
کاملا لایه باز
طراح ایرانی
بدون امتیاز 0 رای
6,000 تومان
0 فروش
6,000 تومان

دانلود فایل فتوشاپ لایه باز طرح آگهی تسلیت همکار | نمونه 1

محصول استاندارد
محصول بررسی شده
کاملا لایه باز
طراح ایرانی
بدون امتیاز 0 رای
6,000 تومان
0 فروش
6,000 تومان

آگهی تسلیت و ترحیم برگه ای چاپی است که جهت عرض تسلیت به خانواده متوفی بکار برده می شود. آگهی تسلیت جهت چاپ رنگی و سیاه سفید طراحی شده اند و مناسب برای نصب دیواری است. متن و محتوای پیشفرض برای عرض تسلیت به همکار ، تسلیت فوت پدر و مادر ، تسلیت فوت عمو ، تسلیت فوت برادر و خواهر ، تسلیت فوت مادربزرگ و پدربزرگ و موارد دیگر در نظر گرفته شده است.