نکاتی که طراح باید به عنوان استانداردهای طراحی ، برای قرار دادن محصول در فروشگاه خود رعایت کند

رعایت این نکات سبب تایید سریع محصول شما می شود:

 • در فرم های عمومی، از سایزهای استاندارد برای طراحی استفاده شود.
 • فایل های طراحی شده برای موارد چاپی، باید از استاندارد رنگبندی CMYK  پیروی کنند.
 • فایل های طراحی شده برای استفاده در فضای مجازی، وب و سیستم های کامپیوتری، باید از استاندارد رنگبندی RGB پیروی کنند.
 • فایل هایی که برای چاپ کاغذی (کارت ویزیت و موارد مشابه) طراحی می شوند؛ باید از استاندارد رزولوشن 300 پیکسل پیروی کنند.
 • فایل هایی که برای چاپ بنر و موارد مشابه طراحی می شوند؛ باید از استاندارد رزولوشن 72 پیکسل پیروی کنند.
 • تا جای ممکن از تصاویر و المان های گرافیکی، به صورت Smart Object یا Shape استفاده شود.
 • در فرم های عمومی سایز کارت ویزیت دورگرد معمولی 6×9 سانتیمتر با 5 میلیمتر حاشیه امن برای متن می باشد.
 • در فرم های عمومی سایز کارت ویزیت و لیبل دورتیز معمولی 4.8×8.5 سانتیمتر با 3 میلیمتر حاشیه امن برای متن می باشد.
 • کارت ویزیت و لیبل دورتیز می تواند در سایزهای دلخواه تنظیم شود.
 • در کلیه طرح های قالبدار، رعایت حداقل فاصله 1.5 سانتی متری از یک طرف کار، به اصطلاح “لب پنجه” برای دستگاه برش ضروری است.
 • در فرم های عمومی سایز تراکت (a4) 20×29 سانتیمتر با 5 میلیمتر حاشیه امن برای متن می باشد.
 • در فرم های عمومی سایز تراکت (a5) 14.5×20 سانتیمتر با 5 میلیمتر حاشیه امن برای متن می باشد.
 • در فرم های عمومی سایز پوستر (a3) 29.7×42 سانتیمتر با 5 میلیمتر حاشیه امن برای متن می باشد.
 • در فرم های عمومی سایز سربرگ (a4) 21×29.7 سانتیمتر با 5 میلیمتر حاشیه امن برای متن می باشد.
 • در فرم های عمومی سایز سربرگ (a5) 14.8×21 سانتیمتر با 5 میلیمتر حاشیه امن برای متن می باشد.
 • فایل های طراحی شده، باید به صورت ZIP بارگذاری شود.
 • عنوان محصول باید واضح و مشخص نوشته شود و از نوشتن عناوین کوتاه، کلی و مبهم خودداری شود.